Home / آموزش کمک های اولیه

آموزش کمک های اولیه

کمک های اولیه در سوانح رانندگی

حوادث رانندگی

در این پست یکسری راهنمایی ها در خصوص کمک های اولیه مصدومان در سوانح رانندگی را برای شما ارائه می نماییم.البته در پست قبلی پیرامون امداد،در مورد اینکه “در برابر آتش سوزی چه کنیم” بحث کرده ایم و اینجا بحثی جامع تر را در نظر داریم. در حالت کل دذ ...

ادامه مطلب

در برابر آتش سوزی خودرو چه کنیم؟

آتش سوزی خودرو

  آتش سوزی خودرو،امریست که گاها برای خیلی از افراد اتفاق می افتد و متاسفانه این مورد را در خصوص خودروهای داخلی خود بیشتر می بینیم. معمولا آتش سوزی بخشی از خودرو با مشاهده دود و شعله و یا استشمام بوی آن قابل تشخیص است و خدا کند که انفجار ...

ادامه مطلب