سیستم سوخت

دانلود کتاب سیستم سوخت رسانی خودرو های سواری

کاربراتور

از آنجا که یکی از اهداف این سایت آموزش تعمیرات خودرو است قصد کرده ایم که قبل آنکه در پست های جداگانه راجع به هر مبحث از مکانیک خودرو صحبت کنیم،برای شما مخاطبان بخش آموزش اتونیاز دانلود کتاب “سیستم سوخت رسانی و جرقه خودروهای سواری” را بصورت رایگان قرار دهیم. ...

ادامه مطلب